Είσοδος
Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση Αποθήκης

Καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες των εμπορικών επιχειρήσεων των κλάδων ένδυσης και υπόδυσης (Διαχείριση ειδών με χρώμα - μέγεθος) καθώς και των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης, παραγωγής, μεταφοράς, εγγυοδοσίας και διακίνησης).
• Πολλαπλές Δενδρικές Αποθήκες (υποκατάστημα - χώρος - θέση) 
• Πολλαπλές συσκευασίες με διαφορετικό Bar Code ανα συσκευασία. 
• Ογκομέτρηση είδους, συσκευασιών είδους, χώρων / θέσεων αποθήκης
• Παρακολούθηση έργου
• Παρακολούθηση βάρους 
• Διαχείριση Εγγυήσεων, Serial Number, παρτίδων 
• Σύνδεση με φορητά τερματικά για παραγγελιοληψία, φυσική απογραφή

     

Διαχείριση Αγορών

Πλήρης κάλυψη του κυκλώματος αγορών για έτοιμα προιόντα και πρώτες ύλες.
• Πλήρως παραμετρικά παραστατικά
• Μετασχηματισμοί και επιβεβαιώσεις παραστατικών
• Μετασχηματισμοί αγορών σε πωλήσεις                                       
      Διαχείριση Πωλήσεων


Πλήρης κάλυψη του κυκλώματος πωλήσεων. Άμεση σύνδεση με το κύκλωμα της παραγωγής για παραγγελίες custom προϊόντων.
• Πλήρως παραμετρικά παραστατικά
• Μετασχηματισμοί και επιβεβαιώσεις παραστατικών
• Μετασχηματισμοί πωλήσεων  σε αγορές
• Διαχείριση Αντιπροσώπων, πρακτορείων και δρομολογίων
• Διαχείριση εισπράκτορα, Ταμία, κεντρικού ταμία 
• Διαχείριση Πωλητών


      

Κοστολόγηση Εισαγωγών Εξωτερικού

Πλήρης διαχείριση του επιμερισμού εξόδων για τη κοστολόγηση εισαγωγών: Εκτελωνιστές, Ασφάλιστρα, Πρακτορεία κτλ.
• Διαχείριση εκτελωνιστών, ασφαλιστών και πρακτορείων
• Διαχείριση αντιπροσώπων
• Επιμερισμός εξόδων κατα βάρος
• Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών.


    

                                                                  
Χρηματικές Συναλλαγές

Διαχείριση εισπράξεων-πληρωμών συμψηφίζοντας λογαριασμούς με πελάτες και προμηθευτές.
• Πολλαπλοί τρόποι είσπραξης - πληρωμής σε ένα παραστατικό
• Λίστα Πληρωμών Προμηθευτών
• Συμψηφισμός Πελατών - Προμηθευτών
• Μερική είσπραξη αξιόγραφου
• Αυτόματη ενημέρωση αξιογράφωνΔιαχείριση Αξιογράφων

Αυτόνομη διαχείριση των αξιογράφων με τους Πελάτες-Προμηθευτές της επιχείρησης.
Η Διαχείριση Αξιογράφων ενημερώνεται με εγγραφές από την εφαρμογή των εισπράξεων – πληρωμών αλλά λειτουργεί και αυτόνομα είναι η πλέον ολοκληρωμένη εφαρμογή για την πλήρη διαχείριση των αξιόγραφων.