Είσοδος

Δραστηριότητα

Η CAMCO δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας από το 1995.
Το αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι η υλοποίηση ειδικών εφαρμογών συστημάτων αυτοματισμού και ρομποτικής σε συνδυασμό με την παροχή λύσεων πληροφορικής.

Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, προσφέρει καινοτόμες λύσεις έχοντας σαν στόχους την μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση των πωλήσεων και την βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η CAMCO επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους, αφενός με τα πρωτοποριακά προϊόντα της και αφετέρου με την προσφορά των σύνθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε κάθε ανάγκη του πελάτη.
 


Φιλοσοφία

Όλοι εμείς που αποτελούμε την CAMCO έχουμε ως φιλοσοφία την έγκυρη παρουσία σε κάθε πρόβλημα του πελάτη. Παράλληλα φροντίζουμε έτσι ώστε οι λύσεις που προτείνουμε και υλοποιούμε να συνδυάζονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύστημα, επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη απόδοση προς όφελος του πελάτη.

 


Εμπειρία

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η CAMCO διαθέτει την εμπειρία της σε εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων και διατάξεων αυτοματισμού.