Είσοδος
EPSON Robotics

Ρομποτικοί βραχίονες
           EPSON

   
     Scara Robots


    
             
     
6 Axis RobotsΛύσεις για την αυτόματη συσκευασία
προϊόντων.

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εφαρμογή Συλλογής και αυτόματης Εκτέλεσης παραγγελιών, για τις επιχειρήσεις  οι οποίες διανέμουν καθημερινά τα προϊόντα τους σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς.
 • Ομαδοποιημένη εκτέλεση των παραγγελιών ανά δρομολόγιο.
 • Ταχύτατη και αξιόπιστη ταξινόμηση
  (
  με έλεγχο της ορθότητας των αποστολών σε είδη και ποσότητες)
  Με χρήση κωδικού barcode ή και χωρίς barcode.
 • Έγκαιρη αποστολή των προϊόντων στους πελάτες
 • Υψηλή απόδοση, χωρίς λάθη και χαμηλό κόστος.
Η δυνατότητα αυτοματοποιημένης συλλογής των ειδών της παραγγελίας και της μαζικής εκτέλεσης πολλαπλών παραγγελιών ανά δρομολόγιο, αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα, ελαχιστοποιεί τα λάθη, ενώ παράλληλα μειώνει το τελικό κόστος.
Εγκιβωτισμός Προϊόντων με SCARA ROBOTΡομποτικά συστήματα εγκιβωτισμού προϊόντων
και συστήματα τροφοδοσίας των προϊόντων
της PROVIK σε μηχανές συσκευασίας, που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγωγικών
επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν:
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και
 • Μείωση του κόστους των προϊόντων
Είναι ιδανικά για να χρησιμοποιηθούν σε:
 • Συσκευασία προϊόντων στην γραμμή παραγωγής
 • Εργασία σε γραμμή παραγωγής (συναρμολόγηση)
 • Pick and Place Προϊόντων
  Συνεργάζονται απόλυτα με οριζόντιες
  και κάθετες μηχανές Flow Pack, μηχανές
  τύπου Blister και διπλωτικές.

 • Διαμορφωτικά χαρτοκιβωτίων
 • Κλειστικά χαρτοκιβωτίων
 • Ελεγκτές βάρους
Συστήματα Αυτόματης Συσκευασίας Προιόντων


    
   

Συστήματα καρτονέτας για συσκευασία των
προϊόντων σε χάρτινες συσκευασίες.
Κατάλληλα για τρόφιμα, είδη ζαχαροπλαστικής
φάρμακα, καλλυντικά.


Ελληνικής κατασκευής
Λογισμικό Optiplan ERP

                


Το λογισμικό Optiplan ERP,
αποτελεί μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική
λύση, καλύπτοντας το μεγαλύτερο φάσμα
των αναγκών μιας επιχείρησης.

Πλήρης διαχείριση των πληροφοριών από την
παραγγελιοληψία μέσω WEB, μέχρι την
παραγωγή και την τελική αποστολή 
των προϊόντων στον πελάτη.
Ιχνηλασιμότητα στην παραγωγή,
στην συσκευασία και στη αποθήκη μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης και
συστημάτων Bar Code.Αυτοματοποίηση Παραγωγής


Οι Εντολές Παραγωγής εισάγονται στην παραγωγή της επιχείρησης και εκτελούνται σύμφωνα με τις φάσεις επεξεργασίας που έχουν προκαθοριστεί στις τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος. Σε κάθε φάση παρακολουθούνται τόσο οι αναλώσεις των υλών όσο και η παραγωγή των ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων.
  
Το σύστημα μπορεί να συνεργαστεί με παραγωγικά μηχανήματα, PLC και εξειδικευμένους αισθητήρες για κάθε φάση παραγωγής, παρέχοντας την δυνατότητα στην εφαρμογή να καταγράφει με ακρίβεια διάφορα μεγέθη όπως ποσότητα παραγόμενων και αναλισκόμενων, καταναλώσεις ενέργειας, χρόνος παραγωγής, αστοχίες παραγωγής, βλάβες κλπ.

Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται κατά την ολοκλήρωση μιας παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου να γίνει η κοστολόγηση της και ο απολογισμός.

Καταγραφή ON-LINE της παραγωγικής διαδικασίας